Spørretime på Stortinget

Lise Christoffersen (Ap) stilte arbeids og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) spørmål om tolketjenesten idag og hva han gjør for å sikre at brukere får rett tolk til rett tid.

Se sendingen på stortinget.no: Spørretime på Stortinget. Det aktuelle spørsmålet kommer frem ved 1:53:50 i filmen.

Det er for øvrig også første gang det er tegnspråktolk inne på stortingssalen.