Innspillsmøte om Meld. St. 6 (2019-2020)

Hei.

Jeg har nettopp vært i høringslokalet til Stortinget. Norges Døveforbund ble invitert til et innspillsmøte om Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Vi ble invitert sammen med flere andre organisasjoner. 

Vi har tidligere sendt inn to innspill som vi ikke føler at de har tatt til seg. Vi la derfor fram i dag et tydelig innspill rundt personlige erfaringer rundt inkludering. Vi opplevde at de tok oss på alvor. 

Nå vil vi følge spent med og vi kommer til å følge opp dialogen med partene; SP, SV og de andre opposisjonspartiene.