Tolkesaken ble tatt opp på Stortinget!

 

På onsdag denne uken så ble tolkesaken tatt opp på Stortinget!

Stortingsrepresentant fra Arbeidspartiet Lise Christoffersen spurte Arbeids og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen om organisering av tolketjenesten. 

Vi kommenterer her sendingen. Det er flere ting ved Torbjørn Røe Isaksens uttalelse som vi reagerer på, blant annet at brukere og tolkene har blitt hørt. Det stemmer ikke. Vi ville aldri ha laget veikartet hvis vi har blitt hørt. Jo visst, i de senere årene (etter mye mas) så fikk vi mulighet til å komme med våre synspunkter på ulike brukerforum, men ingenting av det vi sa ble fulgt opp. Selv om det var en bred enighet, også hos ansatte hos tolketjenesten. Det kan ikke akkurat kalles for «å bli hørt».

Videre så reagerte vi på at Isaksen hevde «vi kan ikke forvente at alle er enig», men alle er enig! Veikartet som vi har laget er noe som vi alle er enig om. Alle fire involverte organisasjonene er enig, Tolkene i Akademiske forbundet er enig, de tre instituttene som utdanner tolk er enig og alle andre involverte har sendt støtteerklæring til veikartet etter tur og orden. Det er kun NAV som nekter å komme i møte med oss. Og når vi tok dette oppover i systemet så viste dessverre de ansvarlige mangel på vilje til å ta ansvar. Isaksen sa at han vil ikke «detaljstyre», men det var ikke det vi ber om. Vi ber om at han tar ansvar og sørge for at brukermiljøet og tolkemiljøet blir hørt. Dette kan gjøres på mange måter, som ved oppdragsbrev o.l.

Se hele sendingen på stortinget.no: https://www.stortinget.no/…/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoar… Det er tegnspråktolket. (Spørsmålet vårt kommer på tid 1:53:50)

Tekst fra sendingen er lagt ved. Se i vedlegget nedenfor. 

VedleggStørrelse
Referat fra spørretimen15.14 KB