Statped brukerkonferanse: "Når brukeren setter agendaen"

Per Gunnar Nygård og Elisabeth Frantzen Holte deltok på Statped sin brukerkonferanse 4. og 5. februar 2020. Temaet for årets konferanse var "Når brukeren setter agendaen".

Statped er stolt over brukermedvirkningen som de jobber for. Viktig å bruke hverandres kompetanse, og løfte lokale utfordringer. Det var mye snakk om koordinerings jobben som mange foreldre gjør for sine funksjonshemmede barn ute i kommunene. Foreldrene slites ut!

Statped sier «rett hjelp til rett sted» og viktig med tidlig innsats og se barnet! Men hvordan skal dette bli gjennomført når det er så mye varierende kompetanse og dårlig samarbeid mellom fagenhetene der ute i kommunene?

Én kommune holdt foredrag for hvordan de klarer å gjennomføre koordinerings-jobben og det tverrfaglige samarbeidet. De bruker en modell som er en gavepakke fra Helsedirektoratet, kalt BTI modell.

BTI modell "Bedre Tverrfaglig Innsats": Dette er et verktøy for bedre koordinering rundt barnet. Dessverre er det veldig få kommuner som vet om dette, og tar det i bruk. 

Det kom også mye frem som omhandler:

  • Regjeringen vil ikke legge ned Statped, men bare avgrense mandatet. F.eks. nå skal PP-tjenesten (Pedagogisk-Psykologisk tjeneste) gjøre jobben ute i kommunene.
  • Utdannings- og forskningskomiteen har stilt spørsmål til kunnskapsministeren rundt PPT kompetanse-hvordan få den ut i kommunen.
  • Det må følge penger med vedtakene som blir gjort, sier FFO. Og FN konvensjonen bør brukes enda mer, enn det blir gjort nå. 


PDF: "Alternativ rapport til FN-komiteen"
https://ffo.no/globalassets/rapporter/210x260_alternativrapporten-norsk.enkels.pdf