Felleslegatet for døve

Du kan søke om støtte. Gå til www.felleslegatet.no – der finner du opplysninger og søknadsskjema.

Spørsmål? Send epost til info@felleslegatet.no.

Søknadsfrist 15. mars 2020

Felleslegatet har som formål å stimulere døve til aktiv deltakelse i samfunnet. Dette kan gis som økonomisk støtte til døve, til en organisasjon som arbeider aktivt for døve, eller på annen hensiktsmessig måte.

Personlige søknader
Ønsker du å søke om et tilskudd fra Felleslegatet for døve kan du laste ned søknadsskjema her, fylle det og sende det sammen med de nødvendige vedlegg til vår postadresse.