Oppfølgnings møte i Stortinget

 

Tekst fra video:

Hei.

Petter: I dag har vi hatt oppfølgningsmøte i Stortinget med bakgrunn i Lise Christoffersen sitt spørsmål om tolketjenesten til Arbeids- og sosialministeren Torbjørn Røe Isaksen under spørretimen. Jeg, Petter Noddeland, Generalsekretær stilte sammen med vår interessepolitiske medarbeider Adriana Fjellaker – som skal vikariere for meg på tolkeområdet når jeg går ut i pappaperm – for Norges Døveforbund. Sammen med oss stilte HLF og de to døvblindorganisasjonene LSHDB og FNDB, samt Tolkene i Akademikerforbundet.

Adriana: Vi diskuterte spørretimen og veikartet som vi har sendt inn. Tilbakemeldingen fra Arbeiderpartiets representanter er at de ønsker å jobbe videre med tolkesaken og at de ønsker videre samarbeid med brukerorganisasjonene. De ønsker også at vi formulerer presise spørsmål de kan ta opp her på Stortinget.