Niels Kristensen, forbundsleder forteller om bruk av bildetolking

Hei. Smittefaren ved korona gjør at NAV i størst mulig grad vil bruke bildetolking som metode fremfor oppmøtetolk.

Frem til nå har vi åpningstid fra kl. 08.00–20.00. Fra tirsdag, 24. mars (i dag) vil brukere kunne ringe bildetolktjenesten på sjp@bildetolk.no, hverdag mellom kl. 08–24.00. Utvidelsen gjelder i utgangspunktet for 3 måneder.

NAV har også akuttvakttelefon som er bemannet utenfor tolketjenestenes åpningstid. Det er egne telefonnummer til regioner; Nord, Sør, Vest og Øst.

LENKE: https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/tjenester-og-produkter/tolketjenesten/akuttolk_kap?fbclid=IwAR2_sFo1V7mZABwIi7-R8T_sbvciZwksbyGhVUOkveth0GGBm7ZewlkcMPQ

Norges Døveforbund er ikke helt fornøyde med ordningen. Vi er i dialog med FHI, Helsedirektoratet, statsministerens kontor og ledelsen i tolketjenesten om utvidelsen av tilbudet til 24/7-ordning.