Norges Døveforbund har mottatt 2,1 millioner kroner!

 

I flere år har Norges Døveforbund og NDFU søkt om tilskudd fra Lotteri- og stiftelsestilsynet om tilskudd til «samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping». Og hvert år har Norges Døveforbund mottatt 46 000 kroner, og NDFU har mottatt 189 000 kroner.

Nå har det vært en omorganisering hos Lotteri- og stiftelsestilsynet, og det betyr at NDFU faller ut av ordningen.

Norges Døveforbund søkte om tilskuddet, og hadde ingen store forventninger til tilskuddet. Derfor var det en kjempestor glede når vi i Norges Døveforbund fikk nesten 2, 1 millioner kroner i tilskudd fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Slik vi oppfatter det, så kan vi kanskje forvente mer enn 1 million årlig, kanskje mer. Det er flere faktorer som spiller inn.

Norges Døveforbund står fritt til å velge hva beløpet skal brukes til, og har vedtatt hvilke tiltak som skal gjennomføres:

  • Øke stillinger hos de som jobber deltid per i dag
  • Nytt kontorutstyr til administrasjonen
  • Oppussing av kontorlokalene hos administrasjonen
  • Til Landsmøtet om 2 år
  • Aktiviteter som samler lokalforeningene til Norges Døveforbund