To spørreundersøkelser

Har du tid til å svare på en eller to spørreundersøkelser?

1. Vi i NDF har fått inn en del svar fra døve og hørselshemmede studenter på denne undersøkelsen, men vi ønsker flere svar fra dere på hvordan dere opplever tolkesituasjonen nå.

Vi vil sette pris på om dere tar dere tid til å svare på undersøkelsen under:
https://tinyurl.com/ybjqyopm

2. Vi har også fått inn en del svar fra døve og hørselshemmede på denne undersøkelsen, men vi ønsker flere svar fra dere på hvordan dere opplevde tolkesituasjonen før corona.

Vi vil sette pris på om dere tar dere tid til å svare på undersøkelsen under:
https://tinyurl.com/y9lmkw2m