Klage til NRK


Norges Døveforbund har i dag sendt en mail med klage til NRK i forbindelse med podkast-sendingen Friminutt som ble sendt 28.4.20. I sendingen kan vi se at programlederne forsøker seg på tegnspråk, men på en fordummende og nedlatende måte. Vi i NDF støtter på ingen måte denne formen for forsøk på tegnspråk og i brevet har vi gitt klart uttrykk for at døvemiljøet opplever det som diskriminerende. Vi har bedt NRK om å fjerne videoen, og spesielt den delen der det brukes tulletegnspråk. Vi har bedt NRK komme med en offentlig beklagelse til oss pårørte.

I brevet har vi også bedt NRK om å huske på sitt samfunnsansvar og særlig ansvaret for minoriteter og utsatte samfunnsgrupper.

Brevet kan leses i sin helhet her.

Vi venter på svar fra NRK og vil oppdatere dere fortløpende.

VedleggStørrelse
nrk-klage.pdf147.92 KB