Undersøkelse om NAVs håndtering av sensitive opplysninger

Tre journalistudenter ved OsloMet - Storbyuniversitetet jobber for tiden med et graveprosjekt/sak om hvordan NAV håndterer personopplysningene til hørselshemmede, døve og døvblinde. De ønsker å kartlegge omfanget av dette og håper at du som arbeider som tegnspråktolk enten som frilans eller fast ansatt i NAV kan bruke et par minutter til å besvare denne spørreundersøkelsen. De setter stor pris på din deltagelse og vil forsikre deg om at svarene dine ikke deles med utenforstående. Det er også helt anonymt å besvare undersøkelsen. 

De er også på jakt etter frilanstolkere og tegnspråktolkere som de kan intervjue. De er også interessert i å komme i kontakt med brukere av Tolketjenesten (døve, hørselshemmede og døvblinde) som har bedt om innsyn i egne bestillinger i NAV eller som har sterke meninger om personvern og hvordan NAV/Tolketjenesten håndterer slike opplysninger. Ikke nøl med å kontakte de, enten via epost til Abdirahman Hassan,  s334052@oslomet.no eller via telefon, 412 82 962. Du kan også bruke den krypterte meldingstjenesten Signal til å komme i kontakt med journalistene. 

Lenke til undersøkelsen finner du her: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRjnYwA72q52HiPUilnJrwuzjpHYFC1qQHdrwipDQIs2GKmw/viewform?fbclid=IwAR1wOPKSre-nqKjaO6OEsutHZ76n-K2ECK8cj5D7zWNoB5WtSyGJr1keyh8