2 ledige stillinger på Ål Folkehøyskole og Kurssenter for døve

Ål Folkehøyskole har utlyst tre ledige stillinger. Klikk her for å lese stillingene i egne PDF-filer.

Avdelingsleder på folkehøgskole

Ål folkehøgskole søker etter en godt kvalifisert avdelingsleder til folkehøgskolen i 50 prosent stilling fra og med 01.08.2020. Stillingen kan kombineres med 50 prosent stilling i undervisning etter skolens behov.

Avdelingsleder er rektors nærmeste medarbeider i lederteamet på skolen.

Stillingen har ansvar for pedagogisk planlegging og tilrettelegging, timeplaner, vikarer, vaktlister, seminarer, fraværsføring, permisjoner, selvevalueringsrapporter sammen med rektor og jevnlig informasjon til elever og ansatte m.m.

Stillingen innebærer også mye elevkontakt, og det er derfor en forutsetning at du trives sammen med ungdom. Det søkes etter en effektiv, fleksibel og utadvendt person. Du har erfaring fra administrasjon og/eller skoledrift, og har god kjennskap til folkehøgskolen som skoleslag. Det er viktig at du kan bidra til et godt elev- og arbeidsmiljø, og personlig egnethet tillegges spesielt stor vekt.

Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.

Søknadsfrist: 10. juni 2020

Søknad sendes til rektor Berglind Stefansdottir
rektor@al.fhs.no

Hovedlærer på tegnspråklinja

Vi ønsker en erfaren tegnspråklærer som er vant til å jobbe med ungdommer.

  • Du må ha god formidlingsevne, og ha forståelse for folkehøgskolens egenart og mandat i samfunnet. I møte med elever og medarbeidere må du være tydelig, bygge tillit og involvere deg både faglig og sosialt.
  • Med utgangspunkt i fagplanene vil du ha stor frihet til å tilrettelegge innhold og arbeidsmåter.
  • Tegnspråklinjen har vår- og høsttilbud, være seg som helårs- eller halvårstilbud.
  • I tillegg til undervisning vil stillingen innebære sosialpedagogikk arbeid og tilsyn.
  • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.

Søknadsfrist: 10. juni 2020

Søknad sendes til rektor Berglind Stefansdottir
rektor@al.fhs.no


Se vedlegg i PDF-format nedenfor:

VedleggStørrelse
Avdelingsleder, 50% stilling110.08 KB
Hovedlærer - tegnspråklinja113.19 KB