EUD om korona og tegnspråktolk

Oppdatering fra Niels, forbundsleder:

Hei.

EUD ønsket en samtale med alle medlemmer av EUD om korona-situasjon i de siste måneder. Vi fra Norden og Baltikum deltok på 2 timers videomøte med EUD. Det gikk veldig bra. Vi utvekslet erfaringer fra andre land, som jeg ønsker å dele med dere her på video.

Alle er enig i at koronatiden ga døve tilgjengelighet i samfunnet. For eksempel mer synliggjøring av tegnspråk på TV kanaler og sosiale medier. Også utvidelse av tid til for eksempel bildetolking.
I Sverige er tegnspråktolken tilgjengelig på alle TV-kanaler. Ikke samme tegnspråktolk på hver kanal, men forskjellige.

I Litauen hadde Døveforbundet en dialog med myndigheter om å få tilgang til bildetolking. Allerede neste dag fikk alle døve muligheten til å ringe via bildetolk, døgnet rundt og alle ukedager. Og fra og med 1. juli kan døve ringe til nød alarmsentralen via tegnspråktolk på med en mobilapp.

I Latvia har barn hjemmeskole. Lærere benyttet seg av tegnspråktolk i fjernundervisning for døve og hørselshemmede barn. Tegnspråktolken var med på skjermen i egen boks. Tegnspråktolk stiller opp ved sykehuset med sikkerhetsklær!

I Danmark har helsevesenet Hotline for alle. Omkring 100 døve har benyttet seg av denne chatten. Stor påmeldingstrafikk til tegnspråkkurs. De har fått inn 50 påmeldte, i tre forskjellige 3 grupper.

Det viser seg at de fleste landene av Norden og Baltikum er ikke helt fornøyde med kvaliteten over tegnspråktolk på TV-kanaler. Det ville være smart hvis TV selskaper samarbeider med for eksempel tegnspråkkonsulenter eller døveforbund om kvalitetssikring. Det er viktig at døve og hørselshemmede får med seg alt hva regjeringer sier om tiltak, regler og mer.