Ledig stilling som ungdomskonsulent

Et kombinert 50% fast stilling og 50% engasjement som ungdomskonsulent

Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) er en seksjon under Norges Døveforbund med eget styre og egen drift. Målgruppen er døve/hørselshemmede barn og unge i alderen 0-30 år. NDFU driver årlige arrangementer, interessepolitisk arbeid og et samarbeid med lokallagene. Med slagordet; En framtid for deg, meg og alle, vil NDFU i perioden 2019-2021 satse på å vokse ved å rekruttere flere lokallag, tilknytte til studentforeninger og gjøre NDFU bærekraftig.

Det er ledig 50 % fast stilling med 50% engasjement som ungdomskonsulent ved Norges Døveforbund med tiltredelse av stilling skjer snarest som mulig etter endt søknadsfrist, 50% engasjement varer til 31.12.20 med mulighet for utvidelse til 100% fast stilling

Les mer om stillingen her:
Ledig stilling som ungdomskonsulent