NAV bryter egne retningslinjer om personvern

Artikkelen er skrevet av journaliststudenter fra OsloMet, Emilie Marie Kjøle, Abdirahman Hassan og Jostein Sletten.

Teksten nedenfor er kopiert fra artikkelen:

Opplysninger om hørselshemmede og døvblindes sendes via usikrede kanaler, tegnspråktolker, brukere og interesseorganisasjoner reagerer på praksisen.

Helene Sæle (29) er døv og tegnspråkstudent ved OsloMet.

Hun er avhengig av tolk i hverdagen, noe hun selv må bestille via Tolketjenesten i NAV. Tolketjenesten leverer tolkeoppdrag til hørselshemmede, døve og døvblinde.

Som tolkebruker blir Sæle oppfordret til å ikke sende personopplysninger eller andre sensitive opplysninger via e-post når hun skal bestille tolk.

NAV følger derimot ikke sin egen oppfordring.

Journalen kan dokumentere at NAV sender ut sensitive personopplysninger til frilanstolker via usikre kommunikasjonskanaler, som e-post, og dermed bryter egne retningslinjer.

Ønsker du å lese hele saken? Les saken her:
https://journalen.oslomet.no/magasin/2020/05/nav-bryter-egne-retningslinjer-om-personvern