NDF selger pensumboka, "Norsk Tegnspråk; en grunnbok"

Fra og med 9. juni kan du bestille "Norsk tegnspråk – en grunnbok", av Arfinn Muruvik Vonen hos Norges Døveforbund. Norges Døveforbund vil motta 100 eksemplarer fra Cappelen Damm.

Det er en pensumbok, og er et Stiftelsen Dam prosjekt fra 2016. Prosjektet har fått kontrakt med forlaget Cappelen Damm Akademisk, som også selger boka.

Boka koster 349 kroner. Vil du bestille boka?
Send en e-post til nettbutikk@doveforbundet.no.

 

Om boka og forfatteren
Boka gir en innføring i hvordan norsk tegnspråk er bygget opp og brukes. Den forklarer likheter og ulikheter mellom norsk tegnspråk og andre språk, særlig norsk talespråk. Boka gir også et innblikk i språkets historie og utbredelse, i tospråklighet og opplæringsrettigheter. Den er for alle som ønsker kunnskap om norsk tegnspråk, for eksempel tegnspråkstudenter, tegnspråklærere, foreldre til barn som lærer norsk tegnspråk, og tegnspråkbrukere som ønsker å lære mer om språket sitt og vite mer om vår felles kulturarv. Den er rettet mot lesere som kan norsk tegnspråk fra før, og dem som er i ferd med å lære seg tegnspråk.

Forfatteren av boka er professor Arnfinn Muruvik Vonen ved OsloMet – storbyuniversitetet. Han er lingvist og har arbeidet med tegnspråk og døves språksituasjon siden 1990-tallet. Han har også forsket på ulike talespråk. Han har tidligere vært professor ved Universitetet i Oslo og direktør i Språkrådet. Han har skrevet boka fordi det har vært behov for ei bok som gjør rede for språkets oppbygning og bruk, og gjør det ved hjelp av fagbegreper som gjør det lettere å sammenligne språket med norsk og andre språk. Han har hatt hjelp i arbeidet av en prosjektgruppe.

Boka er utgitt av Cappelen Damm Akademisk forlag og finnes både i papirutgave og som e-bok. Ved hjelp av QR-koder er boka lenket opp til mange videoeksempler. Eksemplene er produsert i samarbeid med Supervisuell. Arbeidet med boka ble finansiert av Norges Døveforbund med en bevilgning fra Stiftelsen Dam.
– Arfinn M. Vonen