Har du Flexilarm?

Har du lastet ned Flexilarm på mobilen din?

Denne løsningen er veldig viktig for en stor gruppe mennesker, som ofte blir ekskludert fra å motta kritisk samfunnsinformasjon. Dette er ofte lydbasert informasjon, hvor det blir tatt for gitt at publikum får med seg. Faktum er at 14.5 % av landets befolkning er betydelig hørselshemmet og har behov for varsling på deres premisser.

Varsling på mobiltelefonen gir hørselshemmede taktil og visuell varsling.