Møte med statsråd/kulturminister


Hei.
Jeg heter Elisabeth og er konstituert general sekretær. Jeg heter Adriana og er interessepolitisk medarbeider

Elisabeth: Idag skulle vi ha møte med kulturminister Abid Raja, men han ble dessverre forhindret. Vi fikk hans statssekretær i stedet. Møtet gikk veldig bra, vi er fornøyde. Vi tok opp blant annet situasjonen til døveforeninger i Norge med tanke på tapte inntekter og redusert tilbud til medlemmer.

Adriana: Vi tok også opp våre eldre døve som er isolerte og mangler tilgang på arenaer hvor de kan treffes. Det samme gjelder døve og hørselshemmede barn og unge. Vi fortalte at vi søkte om midler til å opprette telefonkanal for døve barn/unge men fikk dessverre avslag.

Elisabeth: Vi snakket også om tolketjenesten under coronatiden, med tanke på fysisk tolking, tolketjenesten og fjerntolking. Også snakket om veikartet til tolketjenesten.

Adriana: Representantene lyttet og noterte hva vi sa. Vi er fornøyde med møtet. Vi ga dem Norges Døveforbund sin jubileumsbok og boken fra Jim Vold der man kan lære tegnspråk. Vi sa vi ønsket å gi disse bøkene til Abid. De lovde å gi de til Abid Raja.

God sommer!