Døve er også utsatt for rasisme i Norge

@dovrasisme er en Instagram-kanal hvor flere døve deler sine opplevelser med rasisme i Norge.

Oppfordrer deg til å følge kanalen, @dovrasisme på Instagram, eller trykk på lenken: instagram.com/dovrasisme

– Rasisme og diskriminering handler ikke bare om å utøve vold eller bruke nedsettende og krenkende ord. Det handler også om det vi ikke sier, det vi ikke spør om, det vi ikke helt tror på og det vi ikke gjør noe med.
Kilde: Jeanette Næs Løchen. (2020, 14. juni). «Når vi ikke lenger hører om George Floyd». VG.no. Hentet fra https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/kJld1j/naar-vi-ikke-lenger-hoerer-om-george-floyd