Innspill til ny opplæringslov

 

Hei alle sammen,
i går sendte NDF inn innspill til ny opplæringslov. I vårt innspill fokuserte vi på de døve og hørselshemmede elevenes rettigheter i forbindelse med opplæring og at tegnspråkmiljø er det beste for de døve og hørselshemmede elevene. Vi nevnte blant annet forskningsrapporter som påviser at døve og hørselshemmede uten tilgang til tegnspråk i skolene ofte får psykiske problemer senere i livet, og at lærere, PP-tjenester, skoler, kommuner og fylkesmenn har sjelden kompetanse til å behandle saker som omhandler døve og hørselshemmede elever. I dokumentet skrev vi våre innspill til hvordan opplæringsloven bør være for døve og hørselshemmede elever. Vi håper Kunnskapsdepartementet og utvalget tar våre innspill på alvor, til det beste for de døve og hørselshemmede elevene rundt om i Norge.

Dokumentet kan leses i sin helhet nedenfor.

Norges Døveforbund sine innspill til opplæringsloven.