Etterlyser tilskudd til tegnspråk

 

Kjære tegnspråkmiljø.

Nå jeg er tilbake fra pappapermisjon og er veldig glad for å være tilbake på jobb. Det har vært en spesiell tid mens jeg var i permisjon. Korona har rammet oss på ulike måter. Jeg vil benytte anledningen til å rose hele Norges Døveforbund som en organisasjon som har håndtert krisen på en bemerkverdig måte. Jeg ønsker spesielt å rose Elisabeth F. Holte, som var konstituert generalsekretær da jeg var i permisjon som fikk krisen på fanget omtrent samtidig som hun begynte jobben som konstituert generalsekretær. Hun håndterte krisen på en eksemplarisk måte.

Jeg ønsker også å rose døveforeningene som tok krisen på alvor der de tilpasset seg på ulike måter, for eksempel å arrangere digital møteplass. Vi er ekstra sårbar kulturminoritet da det er ikke lett å finne kulturelle møteplasser på tegnspråk digitalt, så de Døveforenigene som har arrangert digitalt treff må få ekstra skryt for å gjennomføre det.

Dessverre ser det ikke ut som krisen slutter snart. Jeg oppfordrer alle til å stå sammen og til å fortsette til å være løsningsorienterte. Tenk på dine venner, familie og andre som bruker tegnspråk – ta vare på dem. Det er ikke alltid lett å møte andre som snakker tegnspråk. Besøk dem og støtte dem. Selvsagt innenfor reglene for smittevernet. Vi trenger hverandre.

Det har også skjedd en veldig stor ting da jeg var i pappaperm, Abid Raja hadde lagt fram et forslag til språkloven. Neste skritt er å få det behandlet inne på Stortinget. Mange har etterspurt om hva som skjer nå. Stortinget åpner fredag 2. oktober og det er forventet at innstillingen om språkloven skal bli bestemt ferdig 6. oktober.

Vi holder dere oppdatert.

Jeg vil avslutte min hilsen med å be kulturdepartementet om å ta hensyn til døve og hørselshemmedes sårbare situasjon med bevilgning til tilpasset tegnspråklige aktiviteter. NDF minner kulturdepartementet på at mange døve og hørselshemmede er ensomme da det er vanskelig å benytte seg av kulturtilbud på internett da ingen av dem er på tegnspråk. Dessverre er støtteordninger som vi har fått fra regjeringen ikke relevante for oss av flere grunner, blant annet en nedre grense på 25 000 kroner. Vi faller også utenfor ekstra støtteordningen som kulturdepartementet bevilget i går.

NDF ønsker følgende:

  • Støtte til tap av tegnspråklige aktiviteter
  • Ekstra tilskudd for tilpasset tilbud på tegnspråk

God helg og vi sees! :)