Ål folkehøyskole utlyser ledig stilling som rektor

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve ligger i Ål kommune, 670 moh med utsikt over Hallingdal. Skolen er en stiftelse opprettet av Norges Døveforbund. Virksomheten er konsentrert om to hovedområder: Folkehøyskole og Kurssenter. Eiendommen er på 200 mål og består av til sammen 26 små og store bygninger; undervisnings-, og idrettsbygg, internat, leiligheter, hytter, barnehage og gamle bygninger fra den opprinnelige gården Bakketeigen, der skolen ble bygget. Skolen åpnet i 1974. Folkehøyskolen har godkjent 46 elevplasser, med 18 års aldersgrense. Elevene bor på skolens internat og skoleåret er på til sammen 33 uker fra august til mai. Folkehøyskolen har også kortkurs. Kurssenteret har egen barnehage og et grunnskoletilbud for barn i skolealder som følger foreldre på kurs. Det er nye kursgrupper hver uke. Kursene har helsårsdrift med unntak av ferietid. Kursdeltakerne bor i leiligheter/hytter på senteret.

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve er landets eneste tegnspråklige folkehøyskole og et kompetansesenter på områdene tegnspråk, kultur og historie. Skolen er en frilynt skole som er politisk og religiøst uavhengig.

Verdigrunnlaget bygger på dannelse, mangfold og deltakelse. Skolen skal bidra til å styrke og utvikle elever og kursdeltakeres mestrings-, og selvfølelse. Skolen skal aktivt bidra til å øke interessen for norsk tegnspråk og styrke språkets stilling i det norske samfunnet.

Per august 2020 har sentret 26 ansatte. Flertallet av de ansatte er tegnspråkbrukere og dagligspråket er norsk tegnspråk.

Rektor

Rektor er pedagogisk og administrativ ansvarlig leder for skolen og rapporterer direkte til skolens styre og stiftelsens styre (eierstyret). Skolen er underlagt Lov om folkehøyskoler.

Vi søker etter deg som har:

  • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis pedagogisk og administrativ kompetanse og erfaring.
  • Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
  • Evne til helhetstenkning og endringsledelse
  • God forståelse for markedsføring.
  • Ønske om å utvikle skolen videre i samarbeid med styrene og personalet

Du må være lojal mot skolens og Norges Døveforbunds grunnsyn om døves språklige og kulturelle rettigheter og likeverd og folkehøyskolens ide-grunnlag. Du må like å være sammen med ungdom og du må kunne takle utfordringer elevene møter på en god og støttende medmenneskelig måte. Du må regne med å steppe inn i undervisning, sosialpedagogisk arbeid og annet ved behov.

Arbeidsspråket er tegnspråk. Kvalifiserte søkere med tegnspråkkompetanse, vil bli foretrukket til stillingen. Personlig egnethet vektlegges.

Lønn og tiltredelsestidspunkt etter nærmere avtale. Plikter og rettigheter i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler. Pliktig medlemskap i Statens Pensjonskasse. Skolen har egen bolig tilgjengelig for rektor.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.

Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Sonja M Holten på e-post: sonjamyhreholten@gmail.com eller til rektor Berglind Stefansdottir rektor@al.fhs.no.

Søknad med CV sendes styreleder Sonja M. Holten: sonjamyhreholten@gmail.com

Søknadsfrist: 25. september 2020.