Informasjon om digitalt Døves Kulturdager

 

Fra venstre: Sondre Uteng Olsen, styreleder (NDFU) og Niels Kristensen, forbundsleder (NDF)

Niels og Sondre: Hei!

Niels: Norges Døveforbund og Norges Døveforbunds Ungdom arrangerer digitalt Døves kulturdager på lørdag 28. november, kl. 14.00 – 17.00.

Sondre: Mange spennende temaer er på programmet. Noen av disse er sendes direkte, og noen er forhåndslagde videoer som blir vist under digitalt Døves Kulturdager. Programmet består av: - Tegnspråk-poesi. Har du lyst til å dele din poesi med oss? Åpent for alle, i alle aldrer. Send en e-post til oss, innen 15. november.

Niels: Vi skal også ha en konkurranse, en kortfilm med temaet, "Tegnspråk". Send oss en kortfilm på maks 2–3 minutter. Juryen består av Døves Media, send en video til oss innen 15. november.

Sondre: Kort show / teaterforestilling står også på programmet. Hvis noen av døveforeninger har lyst til å vise noe, så vennligst ta kontakt med oss. Showet skal vare i maks 8–10 minutter. Send innen 15. november.

Niels: Quiz-konkurranse! Vi skal spille "alle mot alle". Døveforeninger, ungdomsklubber, NDF-styret, NDFU-styret, NDF-ansatte og elevene på Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve.

Sondre: Spennende! Er det noen barn som liker å tegne? Send en tegning til oss. Vi vil vise tegningene i løpet av sendingen. Temaet er «Tegnspråk». I tillegg vil Soul Children Sign fra Døvekirken synge på tegnspråk.

Niels: Vi har også mye mer på programmet. Mer informasjon kommer etter hvert. Må også nevne at alle døveforeninger og elever på Ål folkehøyskole vil få gratis kake og kaffe fra NDF og NDFU. Dere, medlemmer og følgere må ta kontakt med deres nærmeste døveforening om dere ønsker å komme til lokalet deres for å delta på sosialt samvær og samt følge med på programmet vårt digitalt på en storskjerm.

Sondre: Hold av datoen – lørdag 28. november, kl. 14.00 – 17.00). Vi sees!

Niels + Sondre: Ha det bra!

NB! Send e-post til linda@doveforbundet.no, innen 15. november. Og skriv i emnefeltet: "Digitalt Døves Kulturdager".