Stort sett fornøyd med statsbudsjettet 2021

Norges Døveforbund er stort sett fornøyd med statsbudsjettet 2021 og kommenterer de ulike punktene under:

 • NDF får økt tilskudd med 550.000 kr til 2.650.000 kr! Plassert under kap. 326, post 73 Språkorganisasjoner i kulturbudsjettet.  En budsjettpost som vi ble plassert under for første gang i fjor etter mange års kamp. Vi skal bruke de midlene til å styrke vårt språkpolitisk arbeid.
   
 • Vi er fornøyde med øking til tegnspråk og tolking med 32.000.000 kroner. Det skal gå til kvalitativt bedre tolketjenester, økt forutsigbarhet for brukerne og bedre muligheter for å ivareta prioriterte oppdrag. 15.800.000. kroner er dekt inn gjennom en overføring av midler fra tolking i regi av frilanstolker. Dette innebærer en nettoøkning på 16 mill. kroner til formålet. Vi følger opp dette.
   
 • Teater Manu får økt tilskudd på nesten 1 million fra 17.610.000 kr til 18.535.000 kr. Vi gratulerer!
   
 • Døves Media får tilskudd på 6.750.000 kr. Det samme som i fjor. Vi forventer en økning til statsbudsjettet 2022.
   
 • Ål folkehøyskole ligger under budsjettet til folkehøyskolebudsjettet hos kunnskapsdepartementet så vi vet ikke hvor mye Ål folkehøyskole får ennå.
   
 • Døves Tidsskrift får tilskudd på 450.000. Også samme som i fjor. Vi forventer også en økning til dette ved neste års budsjett.
   
 • Det som vi er bekymret over; er mangelen på midler til oppfølgning av språkloven. Det eneste vi finner i statsbudsjettet er 3.000.000 kroner til Språkrådet til oppfølging av ny språklov. Blant annet er vi bekymret for manglende midler til Nasjonal offentlig utredning for norsk tegnspråk som kulturministeren lovet å gjennomføre i løpet av kort tid da han la frem språkloven i mai 2020. Vi kan ikke se at det fører med noe midler i statsbudsjettet, men lever i håpet om at det er plassert i en annen post!