Fritid for alle!

 

Informasjonsskriv om prosjektet «Fritid for alle»

Jeg heter Martine Eliasson. Jeg er prosjektleder for et Redd Barna-prosjektet som handler om «Fritid for ALLE». Redd Barna er en organisasjon som jobber for alle barn og unges rettigheter. Du kan lese mer om Redd Barna her: www.reddbarna.no.

Hva handler egentlig prosjektet om?

ALLE barn har rett til lek og fritid, men mange barn og unge blir utestengt eller ikke får drive med det de selv ønsker eller sammen med vennene sine. Det er skikkelig urettferdig! Barn og unge har ulike typer funksjonsevne, men akkurat lik rett til å delta. I dette prosjektet skal vi undersøke hvordan ungdommer med nedsatt funksjonsevne får delta på fritidsaktiviteter på lik linje med andre. Får du være med på alle skoleturene? Får du drive på med det du har lyst til på fritiden? Får du være med dine venner? Vi ønsker å finne ut hvordan akkurat du opplever dette og hvordan vi kan skape en fritid for alle. Vi vil høre om dine erfaringer! Dine erfaringer og anbefalinger skal ende i en rapport. Rapporten skal Redd Barna spre og dele med ulike unge og voksne som trenger å lære av dine erfaringer og meninger. Redd Barna vil også bruke rapporten i en større kampanje om rett til lek og fritid, utenforskap og diskriminering.  

Vi trenger unge stemmer! 

Jeg ser etter ungdommer med nedsatt funksjonsevne som har lyst til å delta i en samtale for å dele sine erfaringer om muligheter for å delta på fritidsaktiviter. Det kan dreie seg om både positive og negative erfaringer.  

Samtalene kan foregå fysisk eller digitalt. Jeg kan møte grupper av ungdommer sammen eller enkeltungdommer. Jeg er fleksibel og ønsker å tilpasse meg til hva som passer best for deg! 

Det er frivillig å delta! 

Redd Barna følger egne standarder for god og meningsfull medvirkning fra barn og ungdommer. Du skal vite hva du er med på, og hvorfor, du skal delta frivillig og kunne trekke deg når du vil. Du skal bli møtt med respekt og oppleve at det du er med på er nyttig, du skal ha det gøy og oppleve mestring. Alle skal bli inkludert og ha de samme mulighetene. Du skal oppleve at du utvikler deg gjennom å delta, du skal være og føle deg trygg, og de skal vite hva som skjer når prosjektet er avsluttet og føle at du har eierskap i det som skjer videre. Din deltakelse vil være anonym, og ingen skal få vite at du har deltatt i dette prosjektet. Hvis det skulle bli aktuelt å bruke ditt navn og bilde av deg, vil vi spørre om vi får lov til dette. Du må IKKE si ja til å stille opp med navn og bilde for å delta i dette prosjektet.

Kan du eller kjenner du noen som kan bidra inn i dette prosjektet, ta kontakt med meg på e-post martine.eliasson@nhf.no

Prosjektet varer ut januar 2021. 

Alle barn har rett på lek og fritid – og da mener vi absolutt ALLE! 

 

Les teksten i eget dokument nedenfor.

VedleggStørrelse
Informasjon om prosjektet, fra Redd Barna66.84 KB