3 høringsinnspill til Statsbudsjettet

 

Petter og Elisabeth har sendt inn høringsinnspill til Statbudsjettet. De sendte inn skriftlig innspill til Arbeids- og sosialkomiteen, Utdannings- og forskningskomiteen og Familie og kulturkomiteen.

Tekst til video:

Hei, I den siste uken har NDF sendt inn tre høringsinnspill til statsbudsjettet. Vi deltok på to digitale høringer og en tok inn kun skriftlig innspill.

Vi sendte inn skriftlig innspill til arbeids- og sosialkomiteen der vi ba om at begrensinger for bildetolk oppheves. Videre så ba vi om at de kobler det med akuttolk så det blir en ordning og ikke to separate ordninger. Vi deltok på digital høring hos utdannings- og forskningskomiteen der vi argumenterte for å få støtte til tegnspråkløftet som OsloMet søkte om for tredje gang.

Vi deltok på digital høring hos familie og kulturkomiteen der vi argumenterte for mer penger til Norges Døveforbund som språkorganisasjon. Blant annet argumenterte vi med å opprette en egen stilling som jobber rettet mot barn og unge. Dere kan lese alle våre innspill på nettsiden vår.