Statped har brutt sine egne retningslinjer til brukermedvirkningen

 

Vi i Norges Døveforbund er fortvilte og opprørte over det vi ser på som et nytt overgrep mot døve og hørselshemmede elever i Norge. Først ble døveskolene lagt ned, og dermed ble døve og hørselshemmede barns valgmuligheter mht valg av skoletilbud kraftig begrenset. Vi ser allerede begynnelsen på de negative konsekvensene som følge av dette. Den viktigste språkarenaen vi har igjen, er botilbudet under deltidsoppholdene på Statped - sentrene. Der kan elevene treffes og sosialisere seg uten foreldre og andre voksne til stede. De får oppleve normale sosialiseringsprosesser som er enormt viktig for god psykisk helse, selv om det bare er noen få uker i året.

Nå ser det ut som dette også blir tatt bort fra oss. Deltidstilbudet vil bestå, men ikke slik det praktiseres i dag. Statped-ledelsen har bestemt at deltidselevene skal innkvarteres på hotell sammen med foreldre / pårørende / lærer fra sin hjemmeskole. Vi alle vet at dette ikke er bra for tegnspråkutviklingen, og vi alle vet at det ikke vil fremme sosialiseringen på samme måte som når barn og unge får delta på sine egne premisser.

Mange av deltidselevene har voksne som følger dem tett hele dagen på hjemmeskolen, og mange av elevene har lite energi til å være sosiale sammen med hørende venner på fritida. Botilbudet på deltidsoppholdene har vært svært viktig for deres sosiale og språklige utvikling, fordi de der får oppleve normale sosialiseringsprosesser, alene sammen med jevnaldrende tegnspråklige.

Statped har brutt sine egne retningslinjer til brukermedvirkningen. Vi har ikke blitt involvert i denne prosessen. Vi vet hva som bidrar til god inkludering i samfunnet for døve og hørselshemmede, men det betyr dessverre lite for de som sitter og bestemmer. Vi vil fortsette å jobbe for denne saken, men det ser dessverre mørkt ut. Statped - ledelsen jobber ikke for oss, men mot oss. De vet kanskje ikke at vi har en egen FN-konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Det står tydelig «ingenting om oss- uten oss»