Petter ble intervjuet rett etter debatten på Språkdagen

Petter Noddeland og flere andre ble intervjuet rett etter debatten på Språkdagen. Herunder kan dere lese tekst til intervjuet. Intervjuet ble gjennomført av Språkteigen, et radioprogram. 

Tilstede under intervjuet: Knut Knudsen Eigeland (KKE), Aili Keskitalo (AI), Petter Noddeland (PN), Øystein Vangsnes (ØV), Guri Melby (GM) og Torunn Myhre (TM).