Innspillsmøte om universell utforming i arbeidslivet 2. november


Tekst til video:

Det ble 2.november gjennomført et digitalt innspillsmøte om universell utforming i arbeidslivet. Norges Døveforbund var invitert, og deltok med to representanter - Elisabeth Frantzen Holte og Lise Lundbakk. NDF var en av flere organisasjoner som ble invitert til å delta på dette møtet, og mange viktige punkt kom fram. De ulike organisasjonene fikk 2 minutter taletid hver, NDF valgte å fokusere på tolk på arbeidsplass. Vi tok opp følgende:

1. Tydeligere regelverk som likebehandler tolkebrukerne over hele landet

2. Styrke brukermedvirkningen om tolkebruk på arbeidsplass.

3. Tolk må få mulighet til kompetanseheving innenfor yrkesområde de skal tolke for.

4. Til slutt NDF tok opp tolk på skjerm. Fungere ikke samme måte som fysisk oppmøte-tolk. Mange tenker tolk på skjerm er flott, men erfaringer sier klart og tydelig at det ikke fungerer optimalt.

Kulturdepartementet har et hovedansvar for gjennomføringen av EAA-Tilgjengelighetsdirektiv. Målet er at det skal gjennomføres i norsk rett innen juni 2022. Direktivet stiller strenge krav til tilgjengeligheten til en rekke varer og tjenester i samfunnet, som deretter påvirker hvordan vi forbrukere får tilgang fra år 2025.

Takk for meg.