Julepodkast med Petter og Niels

Digitalt podkast med generalsekretær og forbundsleder fra Norges Døveforbund

Begge to: Heihei!

Niels: Velkommen til podkast, eller rettere sagt - digitalt podkast! Det har vi aldri gjort før. Tidligere har vi stått ved siden av hverandre under opptak, men på grunn av den vanskelige tiden med smitteverntiltakene ble det vanskelig å gjennomføre fysisk oppmøte. Norges Døveforbund har vært stengt siden slutten av oktober. Det betyr ikke at ansatte har vært på latsiden og slappet av. De har jobbet hardt. Kan du, Petter fortelle hva dere har jobbet med?

Petter: Det stemmer, allerede i september ble kontoret delvis stengt, kun de som kunne gå eller sykle til jobb kunne dra til kontoret. Norges Døveforbund måtte stenge kontoret 28. oktober, vi fulgte regler om påbud til hjemmekontor fra Oslo kommune. 

I løpet av perioden dukket opp Statped-saken om botilbudet som legges ned, og det har vært veldig mye fokus på det. Statped har ansvaret for elever som er intergrert på hørende skoler, og skal sørge for at de har tilgang til deltidstilbudet der hvor de kan møte andre hørselshemmede og snakke på tegnspråk. Og det som gjør tilbudet ekstra ordinært er at de også får overnatte samme sted, og ha sosialt samvær etter skoletid. Det er noe de elevene setter stor pris på. 

Nå skal botilbudet fjernes. Elevene må bo på hotell – sammen med foreldre. På hotellet mister de muligheten til å samles på egne premisser. Elevene blir spredt, og det blir ikke det samme som å bo på et slags internat/hjem der hvor de kan lett samles og ha det hyggelig sammen. 

Norges Døveforbund reagerte kraftig, og er svært bekymret for barna. Vi har blant annet sendt flere brev til politikere, Statped, startet en underskriftskampanje, sendt inn spørsmål til Stortinget og mye mer. En veldig vanskelig sak. 

Niels: Men du, jeg kom på at kulturarven er en del av oss. For oss er det veldig viktig å videreføre kulturarvenvår til kommende generasjoner. Det er også viktig å ha et møteplass hvor vi kan være oss selv, og utvikle og ivareta vår identitet. Hvordan skal dette ivaretas fremover?

Petter: Godt spørsmål, vi fra Norges Døveforbund lurer på det samme. Elevene sier at de blir mer isolerte, og sitter alene i hotellrommene sine. De har ikke tilgang til språkmiljø nå lenger. Den gangen når døveskoler ble nedlagt, så ble vi lovet at andre tegnspråklige tilbud skal forsterkes. Det som virkelig skjer – er helt motsatt. De blir svekket. Statped har ikke gjort det de lovet, heller helt det motsatte. 

Du nevnte om kulturarv, og det fikk meg til å tenke på digitalt Døves Kulturdager. Det skulle skje den 28. november, det ble utsatt?

Niels: Ja, helt riktig som du sier. Vi innså at det ikke var mulig å gjennomføre, selv om det er digitalt. Heldigvis har vi funnet en ny dato, det blir på lørdag, 10. april. Vi gleder oss veldig. Det er jo helt nytt for oss å arrangere digitalt Døves Kulturdager. 

Samtidig håper vi at vi kan gjennomføre fysisk oppmøte til Døves Kulturdager i Drammen, 24. – 26. september i 2021. 

Petter: Enig. Men – som du sier, det er jo digitalt. Hvorfor kan det ikke gjennomføres likevel?

Niels: Ja, problemet er at noen må møtes opp fysisk for opptak, og der oppstår det problem. Det er også en del utfordringer og vi valgte å utsette. Men programmet skal ikke endres, det blir som planlagt. 

Petter: Akkurat, jeg forstår. 

Niels: Men du ... språkloven, eller språkdebatten? (Viser fram Døves Tidsskrift, med bilde av Petter på forsiden). 

Petter: Haha, ja der var det en kjekk mann på forsiden *ler*

Niels: Kan du fortelle litt om hva det handlet om?

Petter: Ja, bildet ble tatt under språkdebatten på Språkdagen – den 3. november. Faktisk samme dag som presidentvalget startet i USA. Språkdagen arrangeres hvert år, og i år ble det litt spesielt på grunn av korona. Kun de som ble med i paneldebatten fikk delta, og jeg var en av de inviterte. Jeg deltok i debatten om mindretallsspråkene i Norge. Det gikk bra. Mange ble overrasket over at det faktisk er dårlige tilbud for døve i samfunnet. Jeg klarte å få frem at stadig flere tegnspråkarenaer blir svekket, og at tilbudet som finnes per i dag er absolutt ikke bra nok. Det skapte stor engasjement. Det er bra, og jeg håper at det betyr at politikere forstår at de må gripe inn og jobbe med saken. Ikke bare feie det under teppet. Det gjenstår å se.

Niels: Ja, håper det var et skritt i riktig retning – og at de har våknet opp og forstått problemstillingen. Men ... hva med tegnspråkloven? Kommer den snart?

Petter: Bra at du spurte, mange lurer på det samme. Når kulturministeren la fram språkloven, skulle den behandles hos en komite på Stortinget, "Familie og kulturkomiteen". Komiteen har fått høringer siden sommer. Det som er mest vanlig er at kort tid etter høringer er blitt sendt inn, så legger komiteen fram ny innstilling. Det skjedde ikke, og de sa at den skulle komme i oktober, og igjen ble det utsatt. Det er ikke helt sikkert, men det ser ut som innstillingen kommer i januar. 

Når innstillingen endelig kommer, så skjer det en "votering". I voteringen kan politikere stemme ja eller nei mot forslaget, eller eventuelt komme med nye innspill eller endringer. Vi kan kanskje regne med at det er klart i løpet av januar eller februar.

Niels: Vi krysser fingrene! Håper det virkelig skjer snart. 

Petter: Ja, og jeg vil legge til noe. Norges Døveforbund holder på å vokse, og har ansatt noen nye. Adriana Fjellaker har startet som interessepolitisk rådgiver hos oss i desember, og Lise Lundbakk jobbet som praktikant hos oss i 2 måneder fra november. Snart skal vi ansatte en markedssjef – det skal offentliggjøres om hvem som blir ansatt om ikke altfor lenge. 

Niels: Veldig positivt, jo flere ansatte jo mer styrket blir dere som et team. Dere har flere nyheter å dele som dere skal dele neste uke? Da trenger jeg ikke å si noe mer? 

Petter: Ja, det stemmer. Nyhetssaker kommer på Facebook og doveforbundet.no – neste uke. 

Niels: Flott, ønsker alle en riktig god jul!

Petter: God jul!