Innspill til koronakommisjonen


Tekst til video:

I forbindelse med koronasituasjonen har Statsministerens kontor opprettet en komite som skal undersøke hvordan samfunnet og politikerne har håndtert koronahverdagen. 

NDF sendte innspill til koronakommisjonen om vår vurdering av hvordan samfunnet håndterte korona med tanke på døve og hørselshemmede. Vi nevnte blant annet at tolketjenesten ble stengt over natten uten å konsultere med oss brukerorganisasjonene, at døveforeninger sliter med økonomien på grunn av manglende aktiviteter og mer. Komiteen skal levere inn sin rapport i mars 2021. 
 

Les mer i dokumentet nedenfor:

VedleggStørrelse
Til koronakommisjonen213.2 KB