Innspill til representantforslag


Tekst til video:

NDF har sendt inn innspill til representantforslag 133-S, et forslag fra stortingsrepresentantene fra SP, AP, SV, R og MDG om helhetlig hørselsplan. Representantene ønsket en helhetlig hørselsplan for utredning og oppfølging av hørselshemmede, både barn, unge og voksne. De ønsket å styrke det eksisterende tilbudet, samt høre brukerorganisasjonenes innspill. Vi i NDF kommenterte at det er for lite fokus på tegnspråk der. Vi anbefalte blant annet at både fastleger, hørselsentre og sykehus skulle få mer kompetanse i og på tegnspråk, at tegnspråkmiljøer må styrkes, og kunnskap om tegnspråk i skolene må heves.

Les mer i dokumentet nedenfor.

VedleggStørrelse
Innspill til representantforslag136.45 KB