Møte med statssekretær Anja Johansen

 

Tekst til video:

Den 1. desember hadde generalsekretær Petter Noddeland, Hege R. Lønning (leder for FONTS) og Mariann Eidberg (leder for Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) et møte med statssekretær Anja Johansen hos kunnskapsdepartementet. Der hadde vi fokus på – dårlig tegnspråkkompetanse hos døve og hørselshemmede barn som er integrert i nærskolene, de kan ikke høre nok for å forstå norsk og kan ikke nok tegnspråk til å forstå tegnspråktolk. Videre, er vi sterkt kritisk til stillingsannonser som mange skoler lyser ut der de lyser ut stilling som tegnspråktolk/lærer. Det er to ulike yrker. Hele vårt møtenotat er lagt ved.

 

VedleggStørrelse
Møtenotat – møte med Anja Johansen162.91 KB