Nyttårstale fra forbundsleder, Niels Kristensen

Tekst til video:

Hei!

2020 har vært et spesielt og merkelig år for mange. Selv om det har vært tungt, så har det også vært et godt år. Vi opplevde mye – litt som berg og dalbane, fra positive til negative saker gjennom året.

Siste helgen i februar deltok jeg, Petter (NDF) og Sondre (NDFU) i et møte i Finland hos Døves Nordiske Rådet (DNR). Vi snakket blant annet om nyheter på sosiale medier fra Norge om korona. Antall smitte øker. Vi var naturligvis bekymret, og 12 dager senere ble Norge stengt ned. Var det bra for oss? På den ene siden var det hardt for døve og tegnspråkmiljøet i Norge. Døveforeninger måtte stenges, og aktiviteter ble avlyst. Eldre fikk ikke mulighet til å møtes fysisk i noen måneder. På den andre siden fikk vi blant annet økt tid hos bildetolktjenesten og bedre tilgang til tegnspråk på TV og informasjonssider om korona, på f.eks. FHI og HelseNorge sine nettsider.

Norges Døveforbund har laget en beredskapsplan, og den er klar for bruk til eventuell ny hendelse.  

Den 12. februar var det spørretime hos Stortinget om tolkesituasjonen. Lise Christoffersen (Ap) stilte spørsmål til Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om tolketjenesten per idag, og hva han gjør for å sikre at brukere får rett tolk til rett tid. Svaret fra Torbjørn Røe Isaksen var skuffende. Representanter fra Arbeidspartiet ønsker å jobbe videre med tolkesaken, og de vil fortsette samarbeidet med brukerorganisasjonene. Det setter vi pris på.

I flere år har NDF og NDFU søkt om tilskudd fra Lotteri- og stiftelsestilsynet om tilskudd til «samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleroverskuddet til Norsk Tipping». Hver gang mottok NDF 46 000 kroner, og NDFU mottok 189 000 kroner. Nå har det dessverre vært en omorganisering hos Lotteri- og stiftelsestilsynet, som førte til at NDFU falt ut av ordningen.

Rett før jul i 2019 mottok NDF nesten 2,4 millioner kroner. NDFU fikk ingenting. I år mottok NDF 2,1 millioner kroner tidlig på våren. Det påvirket økonomien hos Norges Døveforbund veldig positivt. Naturligvis fikk NDFU økonomisk støtte fra NDF. Vi vet ikke om vi får samme beløp senere – men vi håper på det.

12. mai var en stor merkedag i Norge. Kulturministeren Abid Raja la fram ny språklov, og i forslaget står det at norsk tegnspråk er likestilt med norsk og andre offentlige språk i Norge. Språkloven skulle behandles hos Stortinget i år, men ble forsinket og utsatt til 2021 på grunn av korona. Vi håper at vi får vite mer i løpet av januar-februar.

NDF ser at barna fra forskjellige skoler rundt i landet sliter. De faller ut i undervisningen, mange forstår ikke tegnspråk og hvordan de har det i sosiale sammenhenger. Vi sendte brev til Kunnskapsdepartementet om ny opplæringslov. Vi skal ha opplæring i og på tegnspråk – det må skrives om tegnspråk i lover. Vi må sørge for at døve og hørselshemmede får det som er best for dem.

Vi feiret tegnspråkdagen den 23. september, «Den internasjonale dagen for tegnspråk». Norges Døveforbund arrangerte en boklansering – «Norsk tegnspråk – basisbruker 1 – ferdighetsbok». Vi er veldig stolte av boka. Mange døveforeninger bruker boka til tegnspråkundersvining. Samme kveld hadde Språkrådet utdeling av tegnspråkpris, og Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve fikk prisen. Vi jublet. Godt valg!

For en stund tid informerte Statped om endringer av deltidstilbudet til foreldre med hørselshemmede barn. For å lære tegnspråk, kultur, sosialsamvær og utveksle erfaringer er det viktig at de samles på et sted. Tidligere samles alle på et sted, f.eks. internat. Nå blir det endret til hotellopphold. Det betyr at de har ikke mulig å samles på et sted som før. Stor tap for barna. NDF er uenige, og kjemper fortsatt mot forslaget. Vi håper inderlig at Statped snur seg neste år.

Hvert år arrangerer vi Døves kulturdager uten avlysning. Det var meningen at vi skulle ha nr. 53 i Drammen på slutten av september. I år måtte vi utsette til neste år på grunn av korona. NDF og NDFU ønsket å gjennomføre digitalt Døves Kulturdager på slutten av november. Men vi måtte utsette til 10. april 2021. Altså Døves Kulturdager er ikke avlyst, bare utsatt. Vi ser fram til Døves Kulturdager i Drammen 24.–26. september 2021.

Vi ser fram til et nytt år med ny energi. Det blir ikke det samme som før korona kom til verden. Samfunnet i verden har forandret seg. Vi i Norge må regne med at vi må fortsette med å finne nye og gode løsninger.

Jeg vil benytte anledningen til å takke NDF-ansatte for deres gode jobb gjennom det tøffe året! Vil også si takk til alle foreningene for flott samarbeid – om forskjellige tiltak og at dere har besvart spørreskjemaer om korona.

På vegne av Norges Døveforbund ønsker vi alle et riktig godt nytt år.

Vi må stå sammen i denne vanskelige tiden.