Tegnspråktolking av sendinger fra Gjerdrum-katastrofen

 

Tekst til video:

Norges Døveforbund sendte mandag inn en mail til NRK der vi tok opp våre synspunkter i forbindelse med tegnspråktolking av sendinger fra Gjerdrum-katastrofen. Vi er glade for å se at NRK allerede økte sine tegnspråktolkede sendinger fra mandag av, men mener tilbudet likevel ikke er godt nok. Vi etterlyser også en beredskapsplan fra NRK om hvordan de skal løse lignende situasjoner i fremtiden, slik at døve og hørselshemmede tegnspråkbrukere skal få lik tilgang til informasjon som alle andre. Vi har derfor bedt om et møte med NRK Tegnspråkkanalen og avventer svar.

Dere kan lese teksten i dokumentet nedenfor: