Ledig stilling som folkehøgskolelærer

Liker du å jobbe med ungdom og voksne, er kreativ, fleksibel og har forståelse for folkehøgskolens egenart og samfunnsoppgave?

Bli lærer i folkehøgskolen!

Du har:

 • Lærerutdanning og/eller annen relevant utdanning og undervisningspraksis
 • Gode ferdigheter i tegnspråk
 • God kjennskap til døves kultur, samfunn og levekår

Vi trenger lærere som kan undervise både linjefag, fellesfag og valgfag:

 • Håndverkslinje:
  Du er håndverkeren med praktisk utdanning og erfaring, som kan samarbeide med ungdom om å løse praktisk håndverksarbeid.
   
 • Tegnspråklinje for hørselshemmede:
  Du kan undervise i tegnspråk og utveksle erfaringer om det å være døvblitt / tunghørt / hørselshemmet / CI-bruker.
   
 • Norsklinje for fremmedspråklige døve:
  Du kan undervise norsk lesing og skriving på tegnspråk.

Fellesfag og valgfag:

 • Friluftsliv og idrett
 • Helse og kosthold
 • Filosofi og livssyn
 • Miljø og samfunnsfag
 • Kunst og håndverk
 • Spill og E-sport     

Du er velkommen til å ta kontakt om du har annen relevant utdanning, kompetanse og erfaring og ideer til fag og linjer folkehøgskolen bør tilby.

I møte med elever og medarbeidere må du kunne bygge tillit, være tydelig og involvere deg både faglig og sosialt sammen med elever og lærere.
Folkehøyskolen gir deg stor frihet til å tilrettelegge innhold og arbeidsmåter.

I tillegg til undervisning vil stillingene innebære sosialpedagogisk arbeid og samarbeid med elevene ettermiddag, kveld og helg i fast tilsynsvaktordning.
Folkehøyskolene har et komprimert undervisningsår på 33 uker fra slutten av august til midten av mai.

Vi tilbyr deg

 • Kurs for nye lærere i folkehøyskolene
 • mulighet for andre faglige påfyllingskurs
 • en spennende elevgruppe med forskjellig bakgrunn, behov og ønsker
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og motiverte medarbeidere
 • ansatte med bred erfaring i sine fagfelt
 • gode og fleksible arbeidsforhold

Du må være lojal mot skolens og Norges Døveforbunds grunnsyn om døves språklige og kulturelle rettigheter og likeverd og mot folkehøgskolens idegrunnlag.

 • Arbeidsspråket er tegnspråk.
 • 1-2 faste stillinger og en engasjementstilling
 • Kvalifiserte søkere med tegnspråkkompetanse, blir foretrukket til stillingen.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.
 • Lønn etter avtale.
 • Plikter og rettigheter i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
 • Tariffavtale: Virke-Landsoverenskomst for utdanning og Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen.
 • Pliktig medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Spørsmål om stillingen rettes til avdelingsleder for folkehøgskolen: Agnes Stueflaten, agnes.stueflaten@al.fhs.no  SMS 936 02 741

Søknad med CV sendes rektor Ann Kristin Malmquist: E-post: rektor@al.fhs.no

Søknadsfrist: 1. mars 2021

Se mer informasjon om skolen og beliggenhet på www.al.fhs.no og www.aal.kommune.no

Se også: facebook.com/alfhs.no og instagram.com/aalfhs

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

 • er landets eneste tegnspråklige folkehøgskole og kurssenter
 • har bred kompetanse på områdene tegnspråk, kultur og historie
 • er en frilynt skole, og er politisk og religiøst uavhengig
 • er en stiftelse opprettet av Norges Døveforbund

Vårt verdigrunnlag bygger på dannelse, mangfold og deltakelse:

 • Skolen skal bidra til å styrke og utvikle elever og kursdeltakeres mestrings-, og selvfølelse.
 • Skolen skal aktivt bidra til å øke interessen for norsk tegnspråk og styrke språkets stilling i det norske samfunnet.