Ledig stilling som rektor

Ledig stilling fra 01.08.2021.
 • er landets eneste tegnspråklige folkehøyskole og kurssenter 
 • har bred kompetanse på områdene tegnspråk, kultur og historie 
 • er en frilynt skole og er politisk og religiøst uavhengig 
 • er en stiftelse opprettet av Norges Døveforbund 

Vårt verdigrunnlag bygger på dannelse, mangfold og deltakelse: 

 • Skolen skal bidra til å styrke og utvikle elever og kursdeltakeres mestrings- og selvfølelse. 
 • Skolen skal aktivt bidra til å øke interessen for norsk tegnspråk og styrke språkets stilling i det norske samfunnet. 

Vi tilbyr deg 

 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og motiverte medarbeidere 
 • et godt lederteam med tre avdelingsledere 
 • ansatte med bred erfaring i sine fagfelt 
 • gode og fleksible arbeidsforhold 
 • mulighet for etterutdanning 

Rektor er pedagogisk og administrativ ansvarlig leder og har ansvar for 

 • at elever og kursdeltakere får et godt pedagogisk og faglig tilbud 
 • at helse, miljø og sikkerhet ivaretas for ansatte, elever og kursdeltakere 
 • at driften er i samsvar med målsettinger, lover, forskrifter og avtaler 
 • at senterets økonomi og eiendom forvaltes på en forsvarlig måte 
 • å lede og utvikle skolen i tråd med skolens visjoner og folkehøgskolelovens intensjoner 
 • å rapportere til skolestyret og stiftelsens styre 

Vi ønsker en person med 

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis med pedagogisk og administrativ kompetanse og ledererfaring 
 • god kompetanse i tegnspråk 
 • god kjennskap til døvekultur, samfunn og levekår 
 • gode samarbeidsevner og lederegenskaper 
 • evne til helhetstenkning og endringsledelse 
 • god forståelse for markedsføring 
 • ønske om å utvikle skolen videre i samarbeid med styrene og personalet 

Du må like å være sammen med ungdom og du må kunne takle utfordringer elevene møter på en god og støttende måte. 

Du må regne med å steppe inn i undervisning, sosialpedagogisk arbeid og annet ved behov. 

Du må være lojal mot skolens og Norges Døveforbunds grunnsyn om døves språklige og kulturelle rettigheter og likeverd og mot folkehøgskolens idegrunnlag. 

 • Arbeidsspråket er tegnspråk. 
 • Kvalifiserte søkere med tegnspråkkompetanse blir foretrukket til stillingen. 
 • Personlig egnethet vektlegges. 
 • Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. 
 • Lønn etter avtale. 
 • Plikter og rettigheter i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler. 
 • Tariffavtale: Virke-Landsoverenskomst for utdanning og Særavtale for undervisningspersonale i folkehøyskolen. 
 • Pliktig medlemskap i Statens Pensjonskasse. 
 • Skolen har egen bolig tilgjengelig for rektor. 

Skolen er i en prosess med utredning av lokasjon og alternative fremtidsløsninger 

Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Sonja M Holten på e-post: sonjamyhreholten@gmail.com eller til rektor Ann Kristin Malmquist på e-post: ann-kristin.malmquist@al.fhs.no

Søknad med CV sendes styreleder Sonja M. Holten: sonjamyhreholten@gmail.com

Søknadsfrist: 1. mars 2021
Se mer informasjon om skolen og beliggenhet på www.al.fhs.no og www.aal.kommune.no

VedleggStørrelse
utlysning_rektorstilling_2021.pdf156.52 KB