Ledig stilling som styrer / pedagogisk leder for kursbarnehage

Styrer/pedagogisk leder for kursbarnehagen «Bukken Bruse».  
Ledig stilling fra 01.08.2021.

Til kursbarnehagen søker vi en styrer/pedagogisk leder som brenner for å skape en barnehage hvor et godt barnehagemiljø, tegnspråk og faglig utvikling står i sentrum.

Barnehagen er et tilbud til barn som er på ukesopphold/kurs sammen med sine foresatte. Språkstimulering er en viktig oppgave for kursbarnehagen. Barna skal gis muligheter til å utvikle tegnspråkferdigheter gjennom lek, rollespill og samhandling.

Kursavdelingen tilbyr kurs til forskjellige målgrupper, alle med tegnspråk som fellesnevner.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Pedagogisk og administrativ leder for kursbarnehagen
 • Planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere arbeidet i barnehagen
 • Ledelse, veiledning og oppfølging av assistenter / tilkalt personell
 • Lede barnehagen i samsvar med gjeldende lover, regler og planer
 • Styre ressursbruk i samarbeid med leder for kursavdelingen
 • Foreldrekontakt

Kvalifikasjoner:

 • Barnehagelærerutdanning
 • Gjerne relevant universitets-, eller høgskoleutdanning i tillegg.
 • Lang og relevant erfaring fra fagområdet kan kompensere for fagutdanning
 • Gode ferdigheter i tegnspråk og norsk
 • God kjennskap til døves kultur, samfunn og levekår

Egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
 • Initiativrik, engasjert og kreativ i samspill med barn både ute og inne
 • Evne til å møte barn på en rolig og trygg måte
 • Tilpasningsdyktig og anerkjennende i møte med forskjellige mennesker

Vi tilbyr deg

 • et inkluderende og anerkjennende tegnspråklig arbeidsmiljø
 • et godt pedagogisk og administrativt samarbeidsteam i kursavdelingen

Du må være lojal mot skolens og Norges Døveforbunds grunnsyn om døves språklige og kulturelle rettigheter og likeverd.

 • Kvalifiserte søkere med tegnspråkkompetanse blir foretrukket til stillingen.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.
 • Lønn etter avtale.
 • Plikter og rettigheter i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
 • Tariffavtale: Virke-Landsoverenskomst for utdanning og Særavtale for undervisningspersonale i folkehøyskolen.
 • Pliktig medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Politiattest må fremlegges før ansettelse.

Spørsmål om stillingen kan rettes til barnehagestyrer Vibeke Stensvoll; vibeke.stensvoll@al.fhs.no eller avdelingsleder for kurs Morten J. Lundahl; morten.j.lundahl@al.fhs.no

Søknad med CV sendes rektor Ann Kristin Malmquist E-post: rektor@al.fhs.no

Søknadsfrist: 1. mars 2021

Se mer informasjon om skolen og beliggenhet på www.al.fhs.no og www.aal.kommune.no

Se også: facebook.com/alfhsno og instagram.com/aalfhs

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

 • er landets eneste tegnspråklige folkehøyskole og kurssenter
 • har bred kompetanse på områdene tegnspråk, kultur og historie
 • er en frilynt skole, og er politisk og religiøst uavhengig
 • er en stiftelse opprettet av Norges Døveforbund

Vårt verdigrunnlag bygger på dannelse, mangfold og deltakelse:

 • Skolen skal bidra til å styrke og utvikle elever og kursdeltakeres mestrings-, og selvfølelse.
 • Skolen skal aktivt bidra til å øke interessen for norsk tegnspråk og styrke språkets stilling i det norske samfunnet.