Det er fortsatt mulig med oppmøtetolk i kommunene rundt Nordre Follo


Tekst til video:

NDF har vært i dialog med ledelsen i NAV Tolketjenesten vedr. koronasituasjonen i Norge og særlig kommunene rundt Nordre Follo som er under strenge restriksjoner.
 
Vi har uttrykt en bekymring for at våre medlemmer ikke får tolker når de har behov for det, og særlig ved liv og helse/nødssituasjoner. Tolketjenesten har uttrykt forståelse for våre bekymringer. De presiserer at de ikke stenger ned tolketjenesten i områder som er stengt nå, og jobber kontinuerlig med å gi oppmøtetolk der det er forsvarlig.
 
Det er likevel et ønske fra Tolketjenesten om at våre medlemmer selv tar en ekstra vurdering på behovet for oppmøtetolk eller skjermtolk. Grunnen til det er at tolker selv må begrense sine reiseruter. Derfor ber de om at flere kan ta skjermtolk til ulike oppdrag, for da kan tolketjenesten sende oppmøtetolk til der det er nødvendig med oppmøte-tolk.
 
NDF ber derfor sine medlemmer om å tenke gjennom hva dere har behov av for tolk. Går det fint med skjermtolking, er det bra om dere sier ja til det. Det er selvfølgelig avhengig av lokale forskjeller. Vi i NDF oppfordrer våre medlemmer til å ha dialog med din lokale tolketjeneste for å finne en løsning som fungerer best for deg og tolketjenesten i den tiden vi er i. Takk for at dere bidrar til i dugnaden. Og takk til Tolketjenesten for å forsøke å legge til rette for mange i en krevende tid. Vi i NDF er glade for å ha dialog med dere og at dere inkluderer oss i planene til Tolketjenesten i koronaperioden.