Informasjon om korona på tegnspråk

Tekst til video:

Kjære tegnspråkmiljøet.

NDF har fått flere henvendelser om at vi må informere om ulike ting på korona, Vi har så gjerne lyst til å gjøre det, men har dessverre ikke kapasitet eller kompetanse til det.

NDFs arbeidsområde er å jobbe politisk og vi jobber hardt for å gjøre døve og hørselshemmedes liv best mulig under disse vanskelige tidene. Vi jobber blant annet for å få tolk på pressekonferanser med mer.

NDF passer på at det er aktører som kan informere på tegnspråk og det er flere aktører som tar seg av å informere om korona på tegnspråk. Vi deler deres innslag her på vår facebookside.

Vi vet at Døves Media har samarbeid med FHI om å informere om korona på tegnspråk. Flere innslag kommer i løpet av kort tid.