Tegnspråkbarnas utvalg

Tegnspråkbarnas utvalg i Norges Døveforbund har ikke gitt opp saken om botilbud for deltidselever. De har jobbet i det små men intenst på flere nivå de siste ukene og forhåpentligvis kan de komme inn de store dørene til Kunnskapsdepartementet om litt.

Flere familier er kontaktet og har vært villige til å stille opp; og de håper på en større mediesak og å få øynene opp hos de det gjelder. Dette ansvaret ligger helt til topps. Dette er en altfor viktig sak, og Tegnspråkbarnas utvalg gir ikke opp.

De har opprettet et visuelt materiale, se i PDF dokumentet nedenfor: