Hvordan vil du aller helst lære deg tegnspråk?

Norges Døveforbund har fått i oppdrag fra Statped på hvordan du/dere aller helst kunne tenke deg å lære tegnspråk. Vi sitter i Statpeds Faglig brukerråd hørsel, og i den sammenheng så ønsker nå Statped å få tilbakemeldinger fra dere på ideer og innspill til gode arenaer for tegnspråk. I forbindelse med Stortingsmelding 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO så skal Statped gjennom en stor omstilling over en 5 års periode.

Vi ønsker å få svar fra dere, både voksne og barn, som er inne på tegnspråk deltid og ellers er brukere av Statped sine tjenester. Noen av dere har fått god hjelp av Statped men vi kjenner også dessverre til flere av dere som ikke har fått tilgang til kurs. Svar gjerne på spørsmålene vi har satt opp her. Vi tar med infoen tilbake til neste brukerrådsmøte. Det er mulig å krysse på flere av spørsmålene. Eller så legg gjerne igjen på hvordan du vil ha det eller forslag i det siste åpne feltet.

Spørreundersøkelse:
https://forms.gle/wdYvxzcYnmar7Vwk6