Votering på Stortinget i morgen, kl. 13:30

 

Tekst til video:

Kjære tegnspråkmiljøet!

25. mars var en stor dag da Språkloven ble vedtatt på Stortinget. Den sier at norsk tegnspråk er det nasjonale tegnspråket som staten har ansvar for å verne og fremme. Hurra!

Systemet på Stortinget er slik at et forslag må gjennom to voteringer, men den siste voteringen er kun en formalitet. Det skal ikke være en debatt eller noe som det var 25. mars. Vi vet at den blir vedtatt.

NDF har laget et program for å markere dagen. Blant annet skal vi høre hva nåværende og tidligere generalsekretærer og forbundsleder sier om språkloven. Videre så har vi fått inn mange fine videoer fra tegnspråklige virksomheter som har sendt inn sine hilsener. Programmet begynner cirka kl 13:30 i morgen, men vi skal legge de ut som post på facebook- og nettsiden vår så dere kan se når som helst etter vi har lagt de ut.