Annen gangs votering på Stortinget i dag kl. 13.45

Språkloven ble vedtatt den 25. mars. I dag skal vedtaket eventuelt diskuteres, og bifalles. Er i utgangspunktet bare en ren formalitet.