Møte med kunnskapsminister Guri Melby om botilbudssaken

 

Tekst til video:

NDF har hatt møte med kunnskapsminister Guri Melby 25 mars der møteagenda var å diskutere botilbudssaken. Guri Melby var oppmerksom og lyttet til oss. Vi håper at tingene som vi sa traff henne og hun skjønner at hun må ta selvstendig vurdering uavhengig av hva Statped sier.

Da vi begynte møtet ble vi fortalt at Statped skulle delta. NDF har hatt mange møter med Statped uten at vi kom noe vei. Det var derfor vi gikk til politiske ledelsen for et møte.

Håpet var at Melby skulle se hvor viktig det er at de døve og hørselshemmede elevene skulle beholde botilbudet. Statped hevdet i møtet at de skulle tilrettelegge hotelloppholdet så det skal være mest som mulig hjemmekoselig og elevene skulle få eget oppholdsrom skjermet fra andre gjester. Vi mener at det blir en lettvint og ikke bra nok løsning.

Poenget er at elevene må få en arena hvor de kan bruke og utvikle tegnspråk fritt, samt skape nettverk og fellesskap med andre tegnspråklige. Selv om de får et eget rom så erstatter det ikke kvalitetene i botilbudet. Tilbakemeldingene som vi har fått er tydelige – brukerne ønsker ikke å ha hotelltilbud, de ønsker et botilbud. Hotell-alternativet har vært gjennomført i Oslo og Bergen i noen år og brukere her er misfornøyd selv om de fikk eget rom og så videre.

Statped forteller oss derimot at de har hørt at brukere er fornøyde, men dette stemmer ikke med hva vi har hørt. Barn og ungdom fortjener sitt eget sted. Et hotell kan aldri erstatte botilbudet.

Vi er derfor skuffet over at Melby ikke har satt seg mer i saken og ta egen vurdering uavhengig av Statped.

Det kom likevel noe positivt ut av møtet:

  • Melby lovet at det ikke skal være avhengig av økonomien til ulike kommuner om familier kan velge tegnspråk som deltidstilbud. Dette er en rettighet barnet har. Melby lovet at kommuner skal få nye retningslinjer i forhold til om foreldre skal få dekket inntektstap og reise når de må følge barn til deltidsopphold. Det ble lovet nye finansieringsordninger for kommuner som skal sende barn på deltid. Lovnad om at det ikke skal være forskjell på hvor man bor og hva kommunen synes. NDF og Tegnspråkbarnas utvalg skal følge opp at dette blir gjennomført.
  • Melby skal følge Statped tett i forhold til hvordan de oppretter det nye tilbudet.

Vi er spesielt fornøyde med det første punktet, som mange foreldre har kontaktet oss om, og det er en stor seier for oss.