Nasjonal Offentlig Utredning (NOU) i tegnspråk

Tekst til video:

Kjære tegnspråkmiljøet

Jeg har nettopp vært i et Zoom-møte med Kulturdepartementet hvor vi snakket om å få gjennom en Nasjonal Offentlig Utredning (NOU) i tegnspråk som er et resultat av Språkloven. For når Språkloven ble vedtatt ble det også vedtatt at norsk tegnspråk er det nasjonale tegnspråket og det var et ønske om å utrede mer om tegnspråk. Vi ga våre ulike innspill til Kulturdepartementet og vi gleder oss til det videre samarbeidet med Kulturdepartementet.