Stimuleringsordning 2020–2022

Tekst til video:

Hei!

På torsdag forrige uke var jeg på et møte med Utdannings direktoratet (Udir) sammen med Elisabeth F. Holte, interessepolitisk rådgiver. På møtet var det flere representanter fra ulike skoler og Statped med. Vi diskuterte om noe som heter Stimuleringsordningen. Denne stimuleringsordningen startet i januar 2020 og vil fortsette frem til 2022. I løpet av denne perioden skal fokuset være på å gi tegnspråktilbud til søsken av døve og coda, barn av døve foreldre. Stimuleringsordningen startet med 9 skoler og ett år etter, i januar 2021, var 27 skoler med. 

Det skal etter hvert lages en rapport som skal sendes til Kunnskapsdepartementet. De skal da se gjennom de erfaringene man har gjort seg og diskutere om denne ordningen skal bli gitt som et varig tilbud. Imellomtiden skal vi ha flere samlinger som den som nylig har vært, og Norges Døveforbund skal selvfølgelig være med for å jobbe tett med Udir hele veien. Vårt mål er å gi et best mulig tegnspråktilbud til alle, også søsken av døve barn og Coda. Vi skal holde dere oppdatert underveis.