Statped og digitale samlinger

 

Tekst til video:

NDF har fått signaler om at Statped akkurat nå vurderer læringsutbyttet av kursrekkene for elever og foreldre, samt læringsutbyttet av å møtes fysisk. De vurderer hvordan dette passer inn under deres fremtidige mandat og bevilgning.

Ingenting er besluttet enda, men vi har erfart at ting ofte skjer raskt hos Statped.

Under korona har nesten alle kurssamlingene blitt omgjort til digitale kurs. Foreldre og barn har gitt uttrykk for stor frustrasjon og misnøye over den digitale undervisningen. Lærerne og kurslederne prøver så godt de kan for å tilrettelegge digitale verktøy i sine kurs, men har likevel stort frafall blant både elever og foreldre.

NDF reagerer på at ledelsen hos Statped vurderer å videreføre digitaliseringen, og frykter at et velfungerende tilbud vil bli endret til en løsning som er betydelig dårligere. Dette tyder på at ledelsen har lite eller ingen kjennskap til tilbudene og målgruppene, og at det er stor avstand mellom ledelsen og fagmiljøene.

NDF har gått sammen med HLF og Blindeforbundet som også blir berørt. Vi har bedt Statped om en avklaring. I mellomtiden håper vi at du kan besvare spørreundersøkelsen om hvordan du har erfart digitale samlinger.

Spørreundersøkelsene om digitale deltidssamlinger (2 minutter):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3902qaW4xwdGEC5xCCud4iOfdVpvs...

Spørreundersøkelse om digitale foreldrekurs og søskentilbud (3 minutter): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSely6Z_7RKFgt2ZYzXL-KItF3ev-7qG...

NDFs forslag til løsning er enkel – ikke rør fysiske samlinger. Vi oppdaterer dere forløpende så fort vi vet mer. Vi ser veldig alvorlig på dette.