Er du mellom 18 og 24 år? NAV ønsker å prate med deg.

NAV logoNAV jobber med å forbedre sine tjenester, og har noen spørsmål til deg. 

  • Hva forbinder du med NAV? Du trenger ikke å ha erfaring med NAV for å svare på undersøkelsen. 
  • Har du noe opplevelser med NAV som du vil dele?

Ønsker du å delta på undersøkelsen?
Send ditt navn og telefonnummer til brukertest@nav.no, og skriv "NAV UNG" i emnefeltet. Du kan også ta kontakt hvis du har spørsmål.
 
Informasjon om undersøkelsen:
Samtalen gjøres på video, telefon eller fysisk (avhengig av hvor du bor og om smitterestriksjoner tillater det). Samtalen vil vare ca. 45–60 min. Du som er med, må underskrive et samtykkeskjema. 

Informasjonen om deg vil bli anonymisert og oppbevart på en trygg måte. Alle som jobber i dette prosjektet har taushetsplikt, og vi har ikke tilgang til dine saker i NAV (dersom du har eller har hatt kontakt med NAV).