Hva er likepersonarbeid?

Hva er likepersonsarbeid?

Likepersonsarbeidet må finne sitt eget uttrykk. Hvilken form dette arbeidet får, avhenger av målsetningen med arbeidet og hva som er utfordringene i døves hverdag. For Norges Døveforbund menes likepersonsarbeid hjelp, veiledning og støtte mellom personer som er døve eller hørselshemmet, basert på ens egen erfaring, innsikt og kompetanse. Det bygger på prinsippet om at den som vet best hvor skoen trykker, er den som har den på og det kan foregå mellom enkeltpersoner eller i grupper. Likepersonsarbeid skjer på frivillig basis og ulønnet.

 

Du kan lese mer om likepersonsarbeid på våre sider